Lahi

Kayo ba ay may lahi Pinoy?
Makipulong sa amin upang pagusapan ang inyong pinanggalingan.
Saan galing ang inyong apelido?
Ito ang tanong na paguusapan.
Halina.
Saan man kayo naroroon.

Are you of Pilipino descent?
Join us to discuss your roots.
Where did your surname come from?
This is the question that we will discuss.
Join us.
Wherever you may be.
Copyright 2017 Jesus Dizon, Ph.d.
Pindot upang sumali... press to join ..

Pindot upang makita... press to see ..